Home

08-04-2024: We tekenen bezwaar aan bij de Raad van State

Ondanks protesten van velen, een petitie en een burgerinitiatief heeft de gemeente op 5 maart 2024 ingestemd met het bestemmingsplan om de torens, met een hoogte tot 60 meter en tot 15 meter van de waterrand, te bouwen.
Heel veel gebruikers van het park en omwonenden zijn fel tegen dit plan dat het karakter en de recreatieve functie van het park voorgoed doet verdwijnen.

Zodoende zal de Stichting IJzeren Vrouw bezwaar aantekenen bij de Raad van State. Wij zullen hiertoe kosten moeten maken dus hopen op uw donatie.

Lees meer informatie >

Maak via onderstaande link of QR code uw donatie over als u ons wilt steunen:

https://whydonate.com/nl/fundraising/ijzerenvrouw

05-02-2024: gemeenteraad

15 maanden na indiening van de 151 zienswijzen is op 25 januari door B&W besloten om het op details aangepaste bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad (5 maart). Het oorspronkelijke plan van de 3 torens is gelijk gebleven, met dien verstande dat er nog 18 wooneenheden zijn toegevoegd en dat er minder woningen voor sociale koop beschikbaar komen. Dit om het plan te kunnen bekostigen, schatting 35 miljoen.
Voor 25 miljoen kunnen er binnen het huidige bestemmingsplan ongeveer 180 wooneenheden worden gebouwd, met meer mogelijkheden voor sociale huur en koop. Dat is, of beter gezegd was, een meermaals uitgesproken en door de raad geaccordeerd speerpunt van de coalitie, maar kennelijk is dat dus toch niet zo belangrijk.
Het belangrijkste argument om over te gaan op deze torens was het behouden van de vrije doorkijk. Maar nu blijkt dat de half verdiepte parkeergarage van 135 cm boven het maaiveld nog eens met 80 cm wordt opgehoogd, voor de beplanting van struiken en bomen voor windbreking. Vanaf de van Grobbendoncklaan kijk je dus straks aan tegen een meer dan 2,50 of 3 meter hoge wal inclusief beplanting. Hoezo is een doorkijk belangrijk?
Op 5 februari hebben wij en enkele andere belanghebbenden ingesproken in de gemeenteraad. Onder andere zijn bovenstaande argumenten benoemd. Het bleek dat er interesse is in en begrip voor onze standpunten, maar dat kwam helaas niet van de coalitiepartijen. Die hielden elkaar stevig vast. De oppositiepartijen daarentegen lieten zich van hun goede kant zien.
De gemeente heeft er in 2016 zelf voor gekozen om het woontoren-plan uit te werken en het bestemmingsplan te wijzigen. Was dat niet zo geweest hadden die woningen er al enkele jaren gestaan.
Op 5 maart beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan ingediend wordt. Afhankelijk van de uitslag van deze stemming beraden wij ons op vervolgstappen.

02-02-2024: Eindelijk antwoord op de zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan “Brabantbad” heeft met ingang van 5 september 2022 tot en met 17 oktober 2022 ter inzage gelegen. Er zijn 151 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Het beoordelen en beantwoorden van al deze zienswijzen heeft kennelijk de nodige tijd gekost want pas op vrijdag 26 januari 2024 hoorden wij dat de wethouder de pers had uitgenodigd en alle stukken gepubliceerd waren voor de gemeenteraad. Op maandag 29 januari 2024 viel het pakket aan antwoorden op alle zienswijzen bij alle indieners in de bus. Lees meer>

De Gemeente Den Bosch heeft in haar nieuwsbrief van juni 2023 informatie gegeven over de stand van zaken.

Ze zijn druk bezig met 151 zienswijzen. Lees meer op: www.denbosch.nl/brabantbad

Dien uiterlijk vóór 16 oktober 2022 je zienswijze in tegen de bouwplannen op de Brabant Bad locatie!

Het is nog niet te laat maar we hebben je inzet hard nodig. Dien je eigen zienswijze tegen de bouwplannen in. We hebben hiervoor eenvoudige voorbeelden beschikbaar zodat je dit meteen kunt doen. Lees meer hierover op ZIENSWIJZE. Hier vindt u ook de zienswijze die de Stichting IJzeren Vrouw heeft ingediend.

Den Bosch zet plan voor drie woontorens bij IJzeren Vrouw door, Stichting voorspelt ‘maximale weerstand’

Ondanks het verzet tegen de woontorens bij de IJzeren Vrouw in Den Bosch, gaat het college toch verder met het plan. De Stichting IJzeren Vrouw kondigt actie aan. ,,Over twee jaar bouwen? Zet dat maar uit je hoofd.”

Lees hier het nieuwsbericht hierover>>>

Nieuwe coalitie zet bouw Brabantbad door

Op 31 mei 2022 is het nieuwe bestuursakkoord 2022-2026 in de gemeenteraad vastgesteld. Dit bestuursakkoord beschrijft de plannen van de nieuwe coalitie van de partijen, die de komende vier jaar de gemeente ‘s-Hertogenbosch gaan besturen. Het betreft hier D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en de PvdA.

Op pagina 7 van dit akkoord staat in duidelijke bewoordingen:
“We zetten de bouw van woningen op de Brabantbad locatie en het Annapark door.”

De Stichting IJzeren Vrouw is van plan om snel een afspraak te maken met de nieuwe verantwoordelijk wethouder van wonen, de heer Pieter Paul Slikker (PvdA) om te vragen wat dit concreet gaat betekenen.
Zie ook: https://bestuursakkoord.s-hertogenbosch.nl/bestuursakkoord-2022/

Gemeenteraadsverkiezing: STEM ADVIES 2022

De gemeenteraadsverkiezingen op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn van groot belang voor de torens aan de plas. De nieuwe raad moet het bestemmingsplan met de torens nog goedkeuren en dus is de samenstelling  belangrijk voor het behoud van deze prachtige groene recreatie- en ontmoetingsplaats in Den Bosch. Op wie je stemt in maart doet er dus toe voor het behoud van dit historische park!

We  geven hieronder aan welke partijen helaas VÓÓR de torens zijn en niet meer willen nadenken over alternatieven. We noemen een paar van hun argumenten.

Zo wordt beweerd dat de torens minder grondoppervlakte innemen en dat er dus meer plaats is voor groen en parkbeleving. Uit het onderzoek van de studenten van Breda University blijkt dat helemaal niet zo te zijn. De wind rondom de torens, de half verdiepte parkeergarage en de huidige parkeerplaats zorgen juist voor minder park beleving. Met de dorre verlaten strook tussen de Amazones als bewijs. Dat er in de torens  meer woningen en sociale woningbouw gebouwd kunnen worden dan in het bestaande plan is óók onjuist omdat de bouwkosten van het bestaande plan lager zullen zijn.

Wij dringen nog steeds aan op serieus onderzoek naar alternatieven die kunnen leiden tot meer en  een beter park, meer ruimte voor recreatie aan de plas en een bouwwijze met minder impact voor het hele park. We denken dat het bestaande bestemmingsplan daar prima bruikbaar voor is, maar dat moet nader onderzocht worden. Op basis van de stemming in de raad over het burgerinitiatief is volgens ons goed te bepalen welke partijen niet mee willen werken aan onderzoek naar alternatieven voor behoud van het karakter van het park.

De partijen die helaas VÓÓR de torens zijn, die géén alternatief willen onderzoeken en dus géén rekening houden met de gebruikers (2400 ondertekenaars van de petitie en 500 van het burgerinitiatief die geen torens willen) zijn:

Het kan natuurlijk zijn dat je om andere redenen wil stemmen op een van deze partijen. Ons verzoek is om je partij te laten weten (zie emailadres) dat je het niet eens bent met hun standpunt over de torens aan de IJzeren Vrouw.

Stichting IJzeren Vrouw (info@ijzerenvrouw.nl)


Welkom op de website van de Stichting IJzeren Vrouw.
De Stichting IJzeren Vrouw is tegen bouw in het Prins Hendrikpark en tegen hoogbouw rondom de IJzeren Vrouw van ‘s-Hertogenbosch.
De Stichting heeft jarenlang actie gevoerd tegen de bouwplannen in en rondom het Prins Hendrik Park, wat geresulteerd heeft in een lager volume en een lagere bouwhoogte van de huidige Amazone-flats.
Aangezien de gemeente inmiddels weer plannen heeft om op de locatie van het voormalige Brabantbad zeer volumineuze bouwplannen te ontwikkelen, zal de Stichting IJzeren Vrouw weer in actie komen.

Bekijk hierboven: Ode aan de IJzeren Vrouw door Marieke Blei.
Bekijk hierboven de video van Omroep Brabant wat de gevolgen zijn van de bouwplannen voor hoogbouw in het Prins Hendrikpark.

De Stichting IJzeren Vrouw zet er nog altijd op in dat er niet gebouwd wordt in het park. We krijgen steun van veel kanten. We hebben inmiddels een petitie aangeboden aan de gemeente.

VOOR Den Bosch is ook tegen de huidige bouwplannen. Joep Gersjes (VOOR Den Bosch): “Dit is een vernietiging van het karakter van het park.”
Hier zijn we blij mee. Zie hieronder de video die DtvNieuws heeft gemaakt. Hierin geeft Paul Minderhoud (bestuur Stichting IJzeren Vrouw) heel duidelijk weer, waarom de Stichting IJzeren Vrouw tegen de huidige plannen is en Joep Gersjes waarom VOOR Den Bosch hier ook tegen is.

Het is nog niet te laat! De gemeenteraad beslist en er moet nog veel gebeuren voordat het plan klaar is voor de raad. Het plan voldoet namelijk absoluut niet aan het vigerende bestemmingsplan. En er gaat ook al bij station Oost een heel nieuwe wijk met hoogbouw gebouwd worden.

Laat ons weten of u tegen de bouw in het bent. U kunt een mail sturen naar info@ijzerenvrouw.nl .

Drone beelden van de plaats waar de woontorens zijn gepland.

Hieronder een eerste impressie. Kijk verder onder Nieuws.
En op de informatiepagina van de gemeente.

Blijft u graag op de hoogte?
Geef u dan hier op voor onze nieuwsbrief
of volg ons via Instagram: @ijzeren_vrouw_denbosch

Bekijk hieronder hoe een rondje IJzeren Vrouw er met het plan van de Gemeente uit kan zien in 2023:

Wilt u ons financieel steunen?
Dit kan geheel veilig via WhyDonate middels onderstaande knop. Wij ontvangen uw bedrag dan direct.

Meer informatie over de Stichting IJzeren Vrouw op WhyDonate