Zienswijze

We hebben uw steun weer hard nodig!

Het college van B&W heeft op 19 juli 2022 besloten om het ontwerpbestemmingsplan inzake het Brabantbad direct na de zomervakantie op maandag 5 september 2022 – voor zes weken – ter inzage te gaan leggen. Iedereen kan in deze periode een schriftelijke of mondelinge zienswijze (reactie) op dit ontwerp aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Op https://www.s-hertogenbosch.nl/plannen/brabantbad is vanaf 2 september 2022 informatie te vinden over de stukken die ter inzage komen te liggen en over hoe je een zienswijze kan indienen. Dit betekent dat een zienswijze met bezwaren tegen dit ontwerpbestemmingsplan uiterlijk zondag 16 oktober 2022 bij de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch (Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch) moet zijn ingediend.

Wij zijn erg benieuwd naar uw argumenten en verzoeken een kopie naar info@ijzerenvrouw.nl te sturen. U kunt uw ondertekende zienswijze ook in de brievenbus van de Stichting IJzeren Vrouw (Ophoviuslaan 102) achterlaten. Wij maken dan een kopie en zorgen ervoor dat uw zienswijze op tijd bij de gemeente is.

Hoe maak ik een eigen zienswijze?
We hebben voor u 2 mogelijkheden uitgewerkt, om het wat gemakkelijker te maken om een eigen zienswijze in te dienen.

Methode 1: snelle manier
Hieronder treft u een standaard versie van een zienswijze die al klaar is om direct te downloaden, printen en te ondertekenen. Daarna kunt u hem versturen. Fijn als u ons ook een kopie stuurt.

Methode 2: maak met ons template uw eigen zienswijze
U kunt dit format van de zienswijze downloaden, wijzigen en aanvullen op elke door u gewenste manier.
U kunt daarbij gebruik maken van de mogelijkheden en thema’s die wij aandragen in het document: Mogelijke argumenten.
Fijn als u ons ook een kopie stuurt.

Het is van belang dat de zienswijzen verschillen van elkaar. Nadat wij de nieuwste stukken hebben kunnen bestuderen plaatsen wij rond 1 oktober 2022 andere formats voor een zienswijze op onze site. Hiervan ontvangt u bericht.

Zienswijze Stichting IJzeren Vrouw

Bekijk hieronder de zienswijze die de Stichting IJzeren Vrouw heeft ingediend. Wellicht geeft dit nog inspiratie voor u om een eigen zienswijze in te dienen.

Hieronder kunt u de volledige rapportages van de Gemeente Den Bosch downloaden:

https://www.s-hertogenbosch.nl/plannen/brabantbad
Heeft u hulp nodig of wilt u extra informatie?
Mail ons op info@ijzerenvrouw.nl