Doelstelling

Het doel van de Stichting IJzeren Vrouw is:

  1. Het beschermen van de omgevings-, landschappelijke, natuur-, recreatieve en cultuurhistorische waarden van de IJzeren Vrouw en het daar om heen gelegen Prins Hendrik park in Den Bosch en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voorkoming van meer of hogere bebouwing dan de feitelijk thans bestaande, aan of in de directe omgeving van de IJzeren Vrouw.

De IJzeren Vrouw en het daar omheen gelegen Prins Hendrik park is in de stedelijke context een recreatieve weldaad. Het is dit het enige, echte oude stadspark dat Den Bosch bezit en is niet voor niets aangewezen als gebied met een hoge cultuurhistorische waarde. Bepaald bijzonder is ook de structuur van het park, die uitnodigt tot een wandeling in een bijzondere sfeer. Uit alle omliggende wijken komen Bosschenaren hiervoor naar de IJzeren Vrouw. Dat moet vooral zo blijven en niet verstoord worden door nieuwe bebouwing rond of aan de plas.

De Stichting IJzeren Vrouw heeft zichzelf tot doel gesteld om de gemeente te overtuigen van het feit, dat hoogbouw in en rond het park onbespreekbaar is en blijft.