Gemeenteraadsverkiezingen – advies

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing.
Lees in deze bijlage op welke partij u in ieder geval NIET moet stemmen als u geen hoogbouw aan de IJzeren Vrouw wilt.

De gemeenteraadsverkiezingen op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn van groot belang voor de torens aan de plas. De nieuwe raad moet het bestemmingsplan met de torens nog goedkeuren en dus is de samenstelling  belangrijk voor het behoud van deze prachtige groene recreatie- en ontmoetingsplaats in Den Bosch. Op wie je stemt in maart doet er dus toe voor het behoud van dit historische park!

We  geven hieronder aan welke partijen helaas VÓÓR de torens zijn en niet meer willen nadenken over alternatieven. We noemen een paar van hun argumenten.

Zo wordt beweerd dat de torens minder grondoppervlakte innemen en dat er dus meer plaats is voor groen en parkbeleving. Uit het onderzoek van de studenten van Breda University blijkt dat helemaal niet zo te zijn. De wind rondom de torens, de half verdiepte parkeergarage en de huidige parkeerplaats zorgen juist voor minder park beleving. Met de dorre verlaten strook tussen de Amazones als bewijs. Dat er in de torens  meer woningen en sociale woningbouw gebouwd kunnen worden dan in het bestaande plan is óók onjuist omdat de bouwkosten van het bestaande plan lager zullen zijn.

Wij dringen nog steeds aan op serieus onderzoek naar alternatieven die kunnen leiden tot meer en  een beter park, meer ruimte voor recreatie aan de plas en een bouwwijze met minder impact voor het hele park. We denken dat het bestaande bestemmingsplan daar prima bruikbaar voor is, maar dat moet nader onderzocht worden. Op basis van de stemming in de raad over het burgerinitiatief is volgens ons goed te bepalen welke partijen niet mee willen werken aan onderzoek naar alternatieven voor behoud van het karakter van het park.

De partijen die helaas VÓÓR de torens zijn, die géén alternatief willen onderzoeken en dus géén rekening houden met de gebruikers (2400 ondertekenaars van de petitie en 500 van het burgerinitiatief die geen torens willen) zijn:

Het kan natuurlijk zijn dat je om andere redenen wil stemmen op een van deze partijen. Ons verzoek is om je partij te laten weten (zie emailadres) dat je het niet eens bent met hun standpunt over de torens aan de IJzeren Vrouw.

Stichting IJzeren Vrouw (info@ijzerenvrouw.nl)