Bezwaar aantekenen tegen woontorens aan de IJzeren Vrouw

Ondanks protesten van velen, een petitie en een burgerinitiatief heeft de gemeente op 5 maart jongstleden ingestemd met het bestemmingsplan om de torens, met een hoogte tot 60 meter en tot 15 meter de waterrand, te bouwen.
Heel veel gebruikers van het park en omwonenden zijn fel tegen dit plan dat het karakter en de recreatieve functie van het park voorgoed doet verdwijnen.
Waardoor minder groen, verkoeling en ontspanningsmogelijkheden.
En meer verkeersdruk, vervuiling en met een grote parkeerplaats voor meer dan 100 auto’s.
Bouwen van nieuwe woningen is noodzakelijk, maar met toenemende drukte in steden en stijgende temperaturen is verkoeling noodzakelijk. Daarom moeten we, zoals bijna elke stad doet, onze parken en het groen omarmen.
Omdat wij van mening zijn dat het nieuwe bestemmingsplan niet voldoet aan de gestelde eisen gaan wij als stichting bezwaar aantekenen bij de Raad van State.
Daarvoor zullen wij kosten moeten maken.
Als u óók tegen deze plannen bent, waarderen wij het enorm als u ons daarin ondersteunt als donateur.
U kunt onderstaande QR code gebruiken, of de link.
Dank u.

https://whydonate.com/nl/fundraising/ijzerenvrouw