Dank voor het indienen van uw zienswijze

Er zijn 152 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Het zorgvuldig beoordelen en beantwoorden van al deze zienswijzen vraagt de nodige tijd, geeft de gemeente aan. Het beoordelen duurt veel langer dan de schatting die wij vooraf kregen. Mogelijk is het nodig het plan nog aan te passen naar aanleiding van de zienswijzen. Wij hebben daar geen inzicht in.

(Aangepast) bestemmingsplan voor zomer naar gemeenteraad
De gemeente hoopt het bestemmingsplan vóór de zomervakantie aan de gemeenteraad ter besluitvorming te kunnen voorleggen. De gemeenteraad zal bij het nemen van een besluit de ingediende zienswijzen betrekken en bepalen of hij aanpassing van het plan nodig acht.

Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan ter vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad worden degenen die een zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend daarover tijdig geïnformeerd.

Beroep mogelijk
Indien het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zal het opnieuw gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Binnen deze termijn kan beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stichting IJzeren Vrouw houdt u op de hoogte!