informatie van de Gemeente Den Bosch

De Gemeente Den Bosch heeft in haar nieuwsbrief onderstaande informatie gegeven. Dit is dus geen informatie van de Stichting IJzeren Vrouw maar van de Gemeente Den Bosch en wordt hier slechts gedeeld.

Ze zijn druk bezig met 151 zienswijzen! Lees dit bericht van de gemeente ook na op: www.denbosch.nl/brabantbad

Het ontwerpbestemmingsplan: de stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Brabantbad’ heeft van 5 september 2022 tot en met 17 oktober 2022 ter inzage gelegen. Iedereen kon in deze periode een schriftelijke of mondelinge zienswijze (reactie) op dit ontwerp aan de gemeenteraad kenbaar maken. Tegen het ontwerpbestemmingsplan Brabantbad zijn totaal 151 zienswijzen ingediend. Deze zijn inmiddels geïnventariseerd en de beoordeling loopt.

Hoe nu verder? 

De gemeenteraad neemt een besluit over het bestemmingsplan en de beoordeling van de zienswijzen. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar gebeuren. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt vooraf persoonlijk bericht over wanneer de gemeenteraad dit plan behandelt. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State.

Nadat het bestemmingsplan in werking is getreden, kan een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan worden ingediend. Na verlening van de omgevingsvergunning en het afronden van de bouwvoorbereiding kan de bouw starten. In deze nieuwsbrief en op www.denbosch.nl/brabantbad houden we je hierover op de hoogte.

Bijeenkomst 5 juni 2023 projectgroep Omgeving 
In aanwezigheid van wethouder Pieter Paul Slikker was er op 5 juni in De Stolp weer een bijeenkomst van de projectgroep ‘Omgeving Brabantbad’. Deze projectgroep bestaat uit bewoners, bouwbedrijf Heijmans en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tijdens de bijeenkomst is vooral gesproken over de (her)inrichting van de openbare ruimte. Bewoners willen graag dat – daar waar mogelijk – er nú al iets gedaan wordt. Vooral aan de achterkant van het Esso-tankstation is het rommelig en ervaren bewoners de situatie vaak als onveilig. De gemeente gaat samen met bewoners kijken wat daar de mogelijkheden zijn om dit op korte termijn te verbeteren.