Eindelijk antwoord op de zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan “Brabantbad” heeft met ingang van 5 september 2022 tot en met 17 oktober 2022 ter inzage gelegen. Er zijn 151 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Het beoordelen en beantwoorden van al deze zienswijzen heeft kennelijk de nodige tijd gekost want pas op vrijdag 26 januari  2024 hoorden wij dat de wethouder de pers had uitgenodigd en alle stukken gepubliceerd waren voor de gemeenteraad. Op maandag 29 januari viel het pakket aan antwoorden op alle zienswijzen bij alle indieners in de bus.

B&W zet door: Aangepast bestemmingsplan naar gemeenteraad
Enkele onderdelen uit zienswijzen zijn gegrond verklaard. Het plan is daarom op enkele punten aangepast. Dit heeft echter de conclusie niet gewijzigd. De gemeente legt het bestemmingsplan op 20 februari aan de commissie Omgeving en op 5 maart aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor. U kunt deze vergaderingen online volgen en de stukken lezen via onderstaande links.

20 februari commissie Omgeving onder punt 10
https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/1160774

5 maart gemeenteraad onder punt 10
https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/1160778

Inspreken bij raadsvergadering I&O
Op maandag 5 februari is de mogelijkheid om ‘in te spreken’. Fijn dat de gemeente ons, na zelf 15 maanden responstijd genomen te hebben, nauwelijks een week gunt om de honderden pagina’s te bestuderen …..

Inspreken betekent dat we aan de aanwezige gemeenteraadsleden nog eens zelf gekozen onderwerpen onder de aandacht kunnen brengen. SIJV gaat hieraan meedoen. 

Beroep instellen mogelijk binnen 6 weken
Indien het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zal het opnieuw gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Binnen deze termijn kan beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. We bezinnen ons nog op onze stappen.

Uit de pers